SVUDNY KOMPLET KOSILKY A KALHOTEK CASSIDY WHITE BILA XXL